Kystlab-PreBio AS er et laboratorieselskap bestående av 8 laboratorieavdelinger og en feltavdeling fra Søre Sunnmøre til Mosjøen i Nordland. Vår ...

Forbrukere ønsker å nyte mat uten risiko. Sikkerhet i næringsmiddel­produksjonen er sikret av internasjo­nale direktiver og standarder som EUs maskindirektiv ...
That's All