Med det mobile suge- og blåseredskapet ”supersugeren” kan Vacumkjempen Nord- Norge skånsomt flytte masser og væsker til og fra selv de mest utilgjengelige steder. Blåsing og suging av masser ...

Forskning fra Nofima og produktutvikling fra Marealis, er godt nytt for folk med høyt blodtrykk. Kosttilskuddet ProCardix, basert på rekeskall, er godkjent av kanadiske myndigheter og klart for ...

- Rent vann er ikke alltid en selvfølge. Men ofte stilles det krav til kvaliteten på vannet, blant annet som en konsekvens av hva det skal brukes til. Da lønner det seg å få hjelp av noen med ...

Forbrukere ønsker å nyte mat uten risiko. Sikkerhet i næringsmiddel­produksjonen er sikret av internasjo­nale direktiver og standarder som EUs maskindirektiv 2006/42/EF eller EN ISO 14159. For ...

Labora driver sin virksomhet i et godt utstyrt laboratorium i Bodø som leverer tjenester til både private, offentlige og næringslivet. Det som kjennetegner oss, er høy fagkompetanse og stor ...

Kystlab-PreBio AS er et laboratorieselskap bestående av 8 laboratorieavdelinger og en feltavdeling fra Søre Sunnmøre til Mosjøen i Nordland. Vår lokalisering langs kysten gjør at vi har et ...
That's All