To ganger har Biofeed gjennomført syklusen fra smolt til laks uten annen hjelp enn fôr med det mineralbaserte tilsetningsstoffet Biofeed ...

Redox sikrer RAS-anlegg, brønnbåter og andre installasjoner mot sykdom. Resultatet er økt lønnsomhet gjennom bedre fiskevelferd og dermed økt tilvekst ...
Load More