Genial konstruksjon sparer 40 prosent landareal i smoltanlegg - 5 «betongskip» til Nordlaks AS, innhavet

Genial konstruksjon sparer 40 prosent landareal i smoltanlegg - 5 «betongskip» til Nordlaks AS, innhavet

Artikkelindeks

5 «betongskip» til Nordlaks AS, innhavet

 Helgelandssmolt (12000 kvm), Troms stamfiskstasjon (12500 kvm) og Smolten Innhavet (14000 kvm) er blant anleggene på referanselisten til Overhalla Betongbygg. Sistnevnte har fem bygg/«skip» hvor to med 10 meters innvendig diameter og tre med 15 meters kar. Produksjonen og montering skjer effektivt industrielt for å holde prisen nede. Anlegget ble levert med innstøpt PE som ble sveiset på byggeplass.