Genial konstruksjon sparer 40 prosent landareal i smoltanlegg - Betongbygg - miljøfordeler

Genial konstruksjon sparer 40 prosent landareal i smoltanlegg - Betongbygg - miljøfordeler

Artikkelindeks

Betongbygg - miljøfordeler

• Naturlig produsert av sand, sement og vann. Ingen helse- og miljøfarlige stoffer.
• 100% gjenvinnbart
• Lokalt produsert. Kort transportvei
• Absorberer klimagasser og kan bryte ned luftforurensende stoffer
 • Tåler fukt, påvirkes ikke av mugg/råte
• Gir energigjerrige og sikre bygg
• Kostnadseffektivt og funksjonelt

Genistreken med åttekantede kombinerer betongbygg og -kar i ett, gir langt bedre arealutnyttelse og lave investeringskostnader.