• Av-vanner det meste

  Av-vanner det meste

  Vågen AS avvanner oljeslam, kommunalt slam, fiskeslam, slakteriavfall, landbruksavfall, storkjøkkenavfall og annet prosessavfall. Mange sparer inn investeringene i pressene på 2-3 år. Vått blir redusert til fast, med kanskje så lite som 5-10 prosent av energiforbruket til konkurrerende

  ...
 • Fra suksess i kommunal sektor til bærekraftige løsninger i akvakultur

  Fra suksess i kommunal sektor til bærekraftige løsninger i akvakultur

  Salsnes Filter har i snart 30 år bygd anlegg for rensing av avløpsvann og prosessering av slam.

 • Norden-ledende på korrosjonsfrie prosessløsninger

  Vestfold Plastindustri AS (VPI) leverer korrosjonsfrie prosessløsninger i tråd med nasjonalt regelverk, ferdig prosjektert og med god økonomi ved kjøp og drift/vedlikehold. VPI-Skole bringer både beskrivende og besluttende personer faglig ajour.