• 30 år med kunden i fokus og produktinnovasjon i oppdrett

  30 år med kunden i fokus og produktinnovasjon i oppdrett

  Selskapet er en solid og seriøs aktør som har fokus på forskning og utvikling av nye produkter som gir oppdretteren en mer effektiv og lønnsom hverdag.

 • Avliver lusa med elektrosjokk

  Avliver lusa med elektrosjokk

  Hos Pure Shipping får laksen en 13 sekunders, skånsom opplevelse av saltvannsfoss. For lus og luseegg venter en langt hardere skjebne: Dødelig elektrosjokk.

 • Best på vann – der det gjelder

  Best på vann – der det gjelder

  Sterner bruker årlig store ressurser på innovasjon for å tilfredsstille nye markeder innen moderne vannbehandling. I 2017 var ni prosent av arbeidsstyrken tilknyttet forskning og utvikling.

 • Betongflåter skaper trygge arbeidsplasser for havbruk

  Backe Bergen bidrar til å skape trygge arbeidsplasser til sjøs i form av forflåter i betong med lang levetid og høy annenhåndsverdi. Utformingen skjer i nær dialog med brukerne. Betongflåtene kan også prosjekteres og bygges for å ta høyde for bruk til andre formål og andre værforhold enn

  ...
 • Et av norges største selskaper innenfor fiskehelse

  Et av norges største selskaper innenfor fiskehelse

  MarinHelse AS er med sine 20 ansatte et av Norges største selskaper innen fiskehelse. Selskapets visjon er å være en innovativ og engasjert kunnskapsbedrift med oppdrettsmiljø, fiskehelse og fiskevelferd i fokus, og gjennom vår kompetanse og erfaring bidra til en bærekraftig

  ...
 • Forutsigbar omdanning av sjøvann til ferskvann

  Forutsigbar omdanning av sjøvann til ferskvann

  Fra Norwater får kundene forutsigbar service og løsninger for omdanning av sjøvann til ferskvann, uten kapasitetsbegrensninger. Kvalitetsmaterialer inkludert Danfoss høytrukkspumper og omvendt osmoseteknikk gir høy driftsstabilitet og lave driftskostnader.

 • Fra smolt til laks uten avlusning

  To ganger har Biofeed gjennomført syklusen fra smolt til laks uten annen hjelp enn fôr med det mineralbaserte tilsetningsstoffet Biofeed Aqua Forte. Målet er at fisken skal få stå urørt i merdene.

 • Genial konstruksjon sparer 40 prosent landareal i smoltanlegg

  Genial konstruksjon sparer 40 prosent landareal i smoltanlegg

  Overhalla Betongbygg har truffet en nerve i markedet med sine åttekantede kar i betongelementer. På innsiden av veggen svømmer fi sken. Utsiden på samme vegg holder vær og vind unna. Konstruksjonen gir høy utnyttelse av landareal, lave investeringskostnader og kort

  ...
 • Komplett avløpsbehandling for fiskeoppdrett

  Komplett avløpsbehandling for fiskeoppdrett

  Fiskeoppdrett har de siste tyve år gjennomgått en spennende utvikling. Samtidig har næringen satt seg stadig høyere mål for bærekraft og miljøansvar.

 • Maritim service langs hele norskekysten

  Samba leverer tjenester for aquakultur, offshore og bygg og anlegg. Med snart tre fartøy som marsjer i 45 knop er mobiliseringstiden for blant annet ROV-tjenester kort. Med nytt utstyr kan selskapet drive fjellboring på 500 meters dyp. 

 • Norsk totalløsning for landbasert fôring

  Norsk totalløsning for landbasert fôring

  Aquateknikk AS leverer totalløsninger for fôring i landbaserte oppdrettsanlegg inkludert siloer, fôrautomater og styringssystemer. Både utvikling, produksjon og leveranser er norsk. Nylig leverte selskapet til Fredrikstad Seafood som leverer matfisk 100% fra land.

 • Ny notspyler flyr gjennom vannet

  Ny notspyler flyr gjennom vannet

  Notspyleren er utviklet på initiativ fra og i nært samarbeid med operatører med mange års erfaring med praktisk bruk av notspylerutstyr.

 • Opplev lakseoppdrett på nært hold!

  Opplev lakseoppdrett på nært hold!

  De fleste har hørt om oppdrettsnæringen, bare noen få har sett den på nært hold. Hos Norsk Havbrukssenter kan du se laksen sprette og lære om alle sider av moderne havbruk.

 • Service over og under vann nord i Norge

  Service over og under vann nord i Norge

  Fra hovedkontoret på Finnsnes leverer Njord Coastal Service servicetjenester for kyst, fiske og havbruk med ni fartøy og 50 erfarne medarbeidere.

 • Storleverandør av dekksutstyr og kraner til fiske og oppdrett

  Det sier daglig leder John Sverre Lorentzen, tredje generasjon i Lorentzen Hydraulikk i Kabelvåg i Lofoten.

 • Styrket fiskevelferd ved bløgging på merdekanten styrket fiskevelferd ved bløgging på merdekanten

  Styrket fiskevelferd ved bløgging på merdekanten styrket fiskevelferd ved bløgging på merdekanten

  Stranda Prolog leverer helhetlige løsninger for bedre dyrevelferd og dermed matkvalitet. Selskapet opplever nå stor etterspørsel etter løsninger for bløgging av fisken på merdekanten.

 • Tilpasser utstyr for maritime operasjoner

  Tilpasser utstyr for maritime operasjoner

  Skreddersøm og høy kvalitet er nøkkelord for MB Hydraulikks leveranser av maritimt dekksmaskineri, komplette hydrauliske anlegg og thrustere.

 • Utfører anleggsarbeid under vann

  Utfører anleggsarbeid under vann

  Dykkerkompaniet utfører de fleste typer undervannsoppdrag. Selskapet er tilgjengelig til alle døgnets tider og dokumenterer skriftlig og med video fra ROV og kamera på dykkerhjelmene.