• Alle liker en glad laks

  Alle liker en glad laks

  Sjømatbransjen slåss mot fiskesykdommer som ILA, lakselus og HSMB/CMS, og kriger mot bakterier i slakteriet som salmonella og listeria. Det er ikke alltid så lett å bekjempe disse utfordringene alene. Med over tretti års erfaring innen fiskehelse og trygg mat, har Labora spesialisert seg på

  ...
 • Avliver lusa med elektrosjokk

  Avliver lusa med elektrosjokk

  Hos Pure Shipping får laksen en 13 sekunders, skånsom opplevelse av saltvannsfoss. For lus og luseegg venter en langt hardere skjebne: Dødelig elektrosjokk.

 • Avlusing og bløgging med effektiv og fleksibel teknologi

  Avlusing og bløgging med effektiv og fleksibel teknologi

  Fartøyet VOLT Processor har fleksible kombinasjonsløsninger for avlusing som gjør det mulig å finjustere underveis slik at lusa skal slippe i størst mulig grad. VOLT Service satser også på bløgging for skånsom og effektiv behandling av laks og ørret.

 • Best på vann – der det gjelder

  Best på vann – der det gjelder

  Sterner bruker årlig store ressurser på innovasjon for å tilfredsstille nye markeder innen moderne vannbehandling. I 2017 var ni prosent av arbeidsstyrken tilknyttet forskning og utvikling.

 • Effektivt dekksutstyr for fiskeri og oppdrett

  Effektivt dekksutstyr for fiskeri og oppdrett

  Hydema AS er en verdensledende produsent av dekksutstyr for fiske og oppdrett rettet mot fiskeredskapshåndtering. Selskapet har siden tidlig på 60 tallet produsert kvalitetsutstyr som holder i generasjoner.

 • Et av norges største selskaper innenfor fiskehelse

  Et av norges største selskaper innenfor fiskehelse

  MarinHelse AS er med sine 20 ansatte et av Norges største selskaper innen fiskehelse. Selskapets visjon er å være en innovativ og engasjert kunnskapsbedrift med oppdrettsmiljø, fiskehelse og fiskevelferd i fokus, og gjennom vår kompetanse og erfaring bidra til en bærekraftig

  ...
 • Forbedrer effektivitet og drift i laks- og ørretslakterier

  Forbedrer effektivitet og drift i laks- og ørretslakterier

  Med utgangspunkt i en genial etterrensemaskin for laks- og ørretslakterier som raskt ble en stor suksess, har Knuro AS rettet virksomheten inn mot forbedring av effektivitet og drift av hele produksjonslinjer. I år feirer bedriften 10 år!

 • Forutsigbar omdanning av sjøvann til ferskvann

  Forutsigbar omdanning av sjøvann til ferskvann

  Fra Norwater får kundene forutsigbar service og løsninger for omdanning av sjøvann til ferskvann, uten kapasitetsbegrensninger. Kvalitetsmaterialer inkludert Danfoss høytrukkspumper og omvendt osmoseteknikk gir høy driftsstabilitet og lave driftskostnader.

 • Fra smolt til laks uten avlusning

  To ganger har Biofeed gjennomført syklusen fra smolt til laks uten annen hjelp enn fôr med det mineralbaserte tilsetningsstoffet Biofeed Aqua Forte. Målet er at fisken skal få stå urørt i merdene.

 • Genial konstruksjon sparer 40 prosent landareal i smoltanlegg

  Genial konstruksjon sparer 40 prosent landareal i smoltanlegg

  Overhalla Betongbygg har truffet en nerve i markedet med sine åttekantede kar i betongelementer. På innsiden av veggen svømmer fi sken. Utsiden på samme vegg holder vær og vind unna. Konstruksjonen gir høy utnyttelse av landareal, lave investeringskostnader og kort

  ...
 • Har omsorg for oppdrettsfisken

  Har omsorg for oppdrettsfisken

  MarinHelse jobber hver dag med livskvalitet for oppdrettsfisk slik at den skal føle minst mulig ubehag og smerte. Omsorgen er lønnsom også fordi frisk fisk vokser best.

 • Inrigo Akvakulture

  Inrigo Akvakulture

   Se for deg 1% økning

 • Komplett avløpsbehandling for fiskeoppdrett

  Komplett avløpsbehandling for fiskeoppdrett

  Fiskeoppdrett har de siste tyve år gjennomgått en spennende utvikling. Samtidig har næringen satt seg stadig høyere mål for bærekraft og miljøansvar.

 • Leverer post-smolt-anlegg og arbeidsbåter for havbruk

  Leverer post-smolt-anlegg og arbeidsbåter for havbruk

  Austevoll Marine Group (AMG) produserer til konkurransedyktige betingelser for teknologileverandører og leverer også direkte til oppdrettsselskap. Produktporteføljen inkluderer robuste «arbeidshester» med katamarandesign.

 • Moderne fartøy fra skisse til komplette produksjonstegninger

  Moderne fartøy fra skisse til komplette produksjonstegninger

  Norske fiskere og andre redere ønsker innovative fartøy. Skipskompetanse AS strekker seg for å designe både god funksjonalitet og utseende. Det medfører oppdrag også fra helt andre sider av kloden.

 • Norsk totalløsning for landbasert fôring

  Norsk totalløsning for landbasert fôring

  Aquateknikk AS leverer totalløsninger for fôring i landbaserte oppdrettsanlegg inkludert siloer, fôrautomater og styringssystemer. Både utvikling, produksjon og leveranser er norsk. Nylig leverte selskapet til Fredrikstad Seafood som leverer matfisk 100% fra land.

 • Styrket fiskevelferd ved bløgging på merdekanten styrket fiskevelferd ved bløgging på merdekanten

  Styrket fiskevelferd ved bløgging på merdekanten styrket fiskevelferd ved bløgging på merdekanten

  Stranda Prolog leverer helhetlige løsninger for bedre dyrevelferd og dermed matkvalitet. Selskapet opplever nå stor etterspørsel etter løsninger for bløgging av fisken på merdekanten.