• 30 år med produktinnovasjon i oppdrett

  30 år med produktinnovasjon i oppdrett

  Nor-Mær AS er en ledende leverandør innen produksjon av oppdrettsanlegg. Selskapet har mer enn 30 års erfaring fra bransjen. I oktober leverer selskapet sin første fòrflåte i betong.

 • Alltid et steg foran

  Alltid et steg foran

  Krüger Kaldnes fikk stor oppmerk- somhet for sin RAS-løsning under "AquaNor" i 2011. Fortsettelsen har vært en suksess for miljøteknologibedriften som er i full gang med å ansette nye folk for å holde tritt med etterspørselen. På sensom- meren blir Krüger Kaldnes igjen å finne på den populære

  ...
 • Bærekrafige løsninger i akvakulturnæringen

  Bærekrafige løsninger i akvakulturnæringen

  Salsnes Filter AS har spesialisert seg på rensing av avløpsvann. Vi har i mer enn 20 år bygd anlegg for rensing av avløpsvann og prosessering av slam. Teknologien fjerner partikler fra store vannstrømmer på en meget skånsom måte, uten å knuse partiklene med en unik beltefilterteknologi. Denne

  ...
 • Bedriftprofilen 02_2015

  Presentation of: Aas Mek. Verksted, Aquastructures, Aualine, Aukra Maritime, Baader, Båtsfjordbruket, Capitech, Europharma, Festo, Frøy Aquaservice, Labora, LetSea, LLentab Group, Maritim sveiseservice, MB Hydraulikk, Mekon • Robot

  ...
 • Dimensjonerer og sertifiserer oppdrettsanlegg og marine systemer

  Dimensjonerer og sertifiserer oppdrettsanlegg og marine systemer

  Tåler anlegget stormen? Aquastructures analyserer og sertifiserer oppdrettsanlegg, marinaer, bøyer og andre flytende systemer. Selskapet vurderer også belastninger fra brønnbåter og andre fartøy som legger til. Fordi Aquastructures er uavhengig av produktleverandører, er analysegrunnlaget godt

  ...
 • Driftssikker automasjon for stadig nye prosesser

  Driftssikker automasjon for stadig nye prosesser

  Familiebedriften Nils Williksen i Rørvik trengte økt palletteringskapasitet. Mekon og RobotNorge forente hver sin spisskompetanse i løsningen som håndterer 32 fiskekasser i minuttet. Robotisering sikrer effektivitet og konkurransedyktighet for norske virksomheter.

 • Fiskebruk på fiskernes premisser

  Fiskebruk på fiskernes premisser

  Båtsfjordbruket setter fiskerne og kvalitet først. Selskapet er konkurransedyktig på pris og har høy kapasitet på mottak og sløyelinje. – Når fisket er godt, skal båtene være ute og ikke i kø for å levere, sier daglig leder Frank Kristiansen.

 • Gjør slam fra smoltanlegg til verdifull ressurs

  Gjør slam fra smoltanlegg til verdifull ressurs

  Før nye konsesjoner kan bli innvilget, krever myndighetene at landbaserte oppdrettsanlegg har kontroll med slamproblemene sine. Nå lanserer Sterner en driftssikker, helautomatisk løsning som tørker slammet hardt som fyringsved. De luktfrie slam-pelletene kan spres som gjødsel rett på jorder,

  ...
 • Godt rustet for korte verftsopphold i nord

  Godt rustet for korte verftsopphold i nord

  ”vi jobber for at kundene skal være kortest mulig tid hos oss”.

 • Har stålkontroll i nord

  Har stålkontroll i nord

  Fra Tromsø betjener Maritim Sveiseservice segmentene maritim, industri, entreprenør, bygg og anlegg og olje og gass. Servicebedriften med 25 medarbeidere jobber over hele Nord-Norge og Svalbard, og lar seg ikke stoppe av litt ekstremkulde, snø, mørke, vinter og vær.

 • Hvor effektiv er ressursbruken i din bedrift?

  Hvor effektiv er ressursbruken i din bedrift?

  – Capitech tid sørger for at arbeidstimer og lønnsgrunnlag beregnes automaisk, sier salgs- og markedssjef Børge Pettersen i Capitech.

 • Legionella – forebygging av sykdom

  Legionella – forebygging av sykdom

  Labora driver sin virksomhet i et godt utstyrt laboratorium i Bodø som leverer tjenester til både private, offentlige og næringslivet. Det som kjennetegner oss, er høy fagkompetanse og stor arbeidsglede, sier daglig leder Karianne Jakobsen. – Vi bestreber oss stadig etter å forbedre vårt tilbud

  ...
 • Leverandør av effektive byggløsninger til smoltanlegg

  Leverandør av effektive byggløsninger til smoltanlegg

  Overhalla Betongbygg AS har levert smoltanlegg siden 1997. Selskapet leverer kar-løsninger med åttekantet utforming. Nå skal selskapet bygge et 13000 kvadratmeters anlegg på bare åtte måneder.

 • Llentab inn i Lofoten

  Llentab inn i Lofoten

  For å ta unna veksten, har stålbyggprodusenten Llentab nylig etablert et nytt avdelingskontor i Stamsund i Lofoten.

 • Lønnsom drift med godt og trygt arbeidsmiljø

  Lønnsom drift med godt og trygt arbeidsmiljø

  Yrkeshygienikerne i Stamina Helse er viktige støttespillere i det praktiske HMS-arbeidet og ved gjennomføring av anbefalte tiltak. Dette bidrar til økt lønnsomhet, trygghet, motivasjon og engasjement på jobb.

 • Løsninger for havbruksnæringen

  Løsninger for havbruksnæringen

  LetSea er det nye navnet til Helgeland Havbruksstasjon. Vi ser etter nye løsninger for matproduksjon i havet. Selskapet ble etablert i 1999, og er nå Norges største privateide forsøksstasjon og en viktig bidragsyter innen anvendt forskning. Selskapet har en rekke forsøksfasiliteter, fra kar på

  ...
 • Må kjenne bransjen fra innsiden

  Må kjenne bransjen fra innsiden

  Infrastruktur, bygninger og tekniske hjelpesystemer er en konsekvens av prosess og produksjon, og bør dermed sette premissene for løsninger. Med disse tankene Multiconsult har bygd seg opp til å bli et ledende rådgiver- miljø innen fiskeri og havbruk i Norge.

 • Presterer i tøffe miljøer!

  Presterer i tøffe miljøer!

  Forbrukere ønsker å nyte mat uten risiko. Sikkerhet i næringsmiddel­produksjonen er sikret av internasjo­nale direktiver og standarder som EUs maskindirektiv 2006/42/EF eller EN ISO 14159. For å hjelpe systembyg­gere og matprodusenter å møte disse kravene, har Festo utviklet

  ...
 • Prosesserings- og foredlingsanlegg

  Prosesserings- og foredlingsanlegg

  Høy effektivitet er sentralt for konkurransedyktigheten til norsk fiskeri- og oppdrettsnæring. Baader leverer komplette anlegg for prosessering og foredling. Ett fullintegrert styrings- og kontrollsystem fra en og samme leverandør bidrar til høy driftsstabilitet og maksimal

  ...
 • Prostneset – i sentrum av Tromsø

  Prostneset – i sentrum av Tromsø

  Når nye Prostnestet står ferdig i 2017, har Tromsø fått et nytt arkitektonisk landemerke, et effektivt knutepunkt og en storstue for hele regionen.

  Første spadetaket på Prostneset blir i løpet av høsten 2015, forteller havnedirektør Halvar Pettersen.

  Tromsø har i mange år hatt

  ...